Marsun elinkaari

Marsun elinkaari

Kuten jo edellisellä sivullamme todettiin, niin marsut elävät yleensä 5-7 vuotta ja ne saattavat elää jopa yhdeksänkin vuotta. Edellisellä sivulla korostettiin sitä, kuinka tärkeää on pyrkiä luomaan marsulle mahdollisimman optimaalinen elinympäristö – on erittäin tärkeää, että marsulla on elämänsä aikana mahdollisuus elää mahdollisimman lajityypillistä elämää ja että sillä on mahdollisuus elää myös lajitoverin tai -tovereiden seurassa. Vaikka yksin elävä marsu saattaakin kesyyntyä nopeammin ja helpommin kuin laumassa elävä marsu, ei ihminen kuitenkaan voi koskaan korvata marsulle toista lajitoveria. Marsun hankintaa harkitsevan tulisikin asettua marsun asemaan ja miettiä, kuinka tärkeää sille on saada asua toisen marsun kanssa – lajitoverin, joka ymmärtää sen eleitä ja ääntelyä aivan toisella tavalla kuin ihminen voi koskaan ymmärtää. Oikeanlainen elinympäristö vaikuttaa suuresti marsun elinkaareen – se voi ehkäistä marsun turhautumista ja se voi auttaa pitämään marsun terveenä sekä hyväkuntoisena. Marsun elämänlaadulle ja elinkaarelle oikeanlaisella elinympäristöllä on erittäin suuri merkitys!

Marsun elinikä

Vaikka marsut elävätkin keskimäärin 5-7 vuotta, niin satiinimarsut elävät yleensä tätä lyhyemmän ajan. Marsut saattavat elää jopa 9-vuotiaiksi ja tiedetäänpä jopa sellaisiakin marsuja, jotka ovat eläneet yli 10 vuotta. Maailman vanhin marsu eli 14 vuotta.

Marsun sukukypsyys ja raskaus


Sukukypsyyden naarasmarsu saavuttaa 4-6-viikkoisena. Urosmarsu puolestaan tulee sukukypsäksi 5-8-viikkoisena. Marsu on tiineenä 63-69 vuorokautta ja synnyttää tavallisesti 1-6 poikasta kerrallaan. Jos poikasia on vähän, syntyvät ne yleensä lyhyemmän raskausajan jälkeen kuin silloin, jos poikasia on enemmän. Poikaset syntyvät kehittyneinä ja niiden syntymäpaino on 50-110 gramman verran.
Tiine marsu ei tee pesää synnytyksen lähestyessä. Tästä syystä synnytys saattaakin päästä yllättämään marsun omistajan, koska sen alkuvaihe on muutoinkin yleensä melko lailla huomaamaton. Jos odottavaa marsua kuitenkin tunnustelee sormin, voi sen lantion puoliskojen avautumisen havaita siinä vaiheessa, kun synnytykseen on jäljellä enää muutama vuorokausi. Lantion puoliskot avautuvat tuolloin 1,5-3 sentin verran.

Kun synnytys alkaa ja kun säännölliset työnnöt alkavat myös, kestää synnytys noin puoli tuntia. Poikasten syntymien välillä kestää viitisen minuuttia. Synnytyksissä saattaa esiintyä komplikaatioita. Erityisesti komplikaatioita ilmenee, jos naaras tulee raskaaksi ensimmäistä kertaa vasta sen jälkeen, kun se on jo 7-8-kuukauden ikäinen. Tällöin marsun lantio ei ole riittävän joustava synnytystä silmällä pitäen ja tällaisilla liian iäkkäänä raskautuneilla marsuilla esiintyykin usein erilaisia synnytysvaikeuksia.
Onkin tärkeää huolehtia raskaana olevan marsunaaraan runsaasta liikunnasta sekä pyrkiä välttämään naaraan lihomista. Näin voidaan ehkäistä marsunaaraan synnytysvaikeuksia. Marsuilla on havaittu esiintyvän myös tiineysmyrkytystä, joka voi olla joko lievä tai vakava.

Vastasyntyneet marsut ovat aktiivisia ja kehittyneitä. Ne pystyvät jo maistelemaan kiinteääkin ruokaa. Vaikka marsuemo kuolisi synnytyksen aikana, saattavat terveinä syntyneet poikaset tästä huolimatta selviytyä.

Rodut

Marsuista esiintyy erilaisia rotuja, joista osa on pitkäkarvaisia, osa karkeakarvaisia ja osa lyhytkarvaisia. Marsuista on jalostettu myös rotuja, joilla ei ole lainkaan karvoja. Alpakka, peruaani, sheltie, coronet, texel, lunkarya sekä merino ovat pitkäkarvaisia rotuja. Karkeakarvaisia rotuja ovat rex, ch-teddy, teddy ja abessinialainen ja sileäkarvaisia satiini, crest, nonself sekä self. Karvattomia rotuja ovat skinny sekä baldwin. Näiden lisäksi esiintyy risteytysmarsuja, jotka ovat kahden tai useamman marsurodun risteytyksiä. Näissä marsuissa esiintyy runsaasti erilaisia kuvioita sekä värejä. Risteytysmarsu voi olla erinomainen vaihtoehto etsiessäsi itsellesi lemmikkimarsua, koska ne ovat usein terveempiä kuin rotumarsut ja elävät usein rotumarsuja pidempään.

Risteytysmarsun kanssa ei voi osallistua marsunäyttelyiden virallisiin luokkiin, mutta myös niiden kanssa voi osallistua lemmikkimarsuille suunnattuun pet-luokkaan. Marsun ”roduttomuus” ei siis ole mikään este marsun kanssa harrastamiselle!